Team&Csoportos Coaching

Kiknek ajánlom a Team&Csoportos Coaching folyamatot?

Olyan teameknek és csoportoknak is, melynek tagjait csak az azonos pozíció, és ezáltal hasonló problémák kötnek össze. Kultúraváltási folyamatokat átélő szervezeteknek, ahol új értékek, viselkedések elterjesztésére van szükség. Vezetői csapatoknak, ahol az egyéni fejlődésen túl az együttműködés erősítése, egymás jobb megértése is cél.

Tovább görgetekKapcsolat

Mi az a Team&Csoportos Coaching?

A Team&Csoportos COACHINGRÓL RÖVIDEN

A Team&Csoportos Coaching egy csapatnak, csoportnak, projekt teamnek, illetve vezetőinek szánt speciális fejlesztő módszer. Ez egyfajta változástámogatási- és fejlesztő eszköz. Fókuszában a cég életében egy aktuálisan jelenlévő probléma vagy futó projekt közös feldolgozása áll. A folyamat során a tagok meg tanulják egymást konfliktusmentesen kontrollálni, egymás viselkedését és cselekedeteit mélyebben megérteni, egymást segíteni. Mindezek eredményeként a csoport vezetőjére háruló, csoporton belüli konfliktusok kezelése is csökken. Az idő előrehaladtával a team fokozatosan egy önfejlesztő csapattá alakul át. A folyamat rendszeres alkalmazása a fenntartható fejlődés alapja. A kölcsönös tudásmegosztás, a kreatív válaszkeresés rugalmasan alkalmazkodó viselkedést eredményez, ami hatékony választ adhat a változó környezeti, piaci kihívásokra.

Fontos kiemelni, hogy ez nem egy csapatépítő tréning. A csapatépítő tréningek általában egy külső, független program keretei között, a tagok mindennapi munkájukat felfüggesztve történik a fejlesztés. Azért, hogy a csapaton belül erősödjön az együttműködési hajlandóság, megoldódjanak kisebb problémák és csökkenjenek a konfliktusok.

Ezekben az esetekben segít a Team&Csoportos coaching

“HA:”

− frissen kinevezett vezető csapatba integrálásakor

− projektmenedzselés és összetett szakmai projekt finomhangolásakor

− változásmenedzseléskor

− teljesítmény visszaeséskor, motivációs hullámvölgyben levéskor, illetve kríziskezeléskor

− tréningek utókövetéseként, és a szakmai fejlesztés elmélyítésekor

A Team&Csoportos Coaching folyamat során – a fejlesztési fókusztól függetlenül is – felszínre kerülnek a legfontosabb csapatkezelési kérdések, melyek átlátása, tisztázása feltétlenül szükséges a hatékony csoportmunka érdekében.

Ezek a következőek lehetnek:

− őszinte, nyílt kommunikáció és cselekvés; hitelesség vezetőként, tagként

− az egyén helye, szerepe a csapatban, a csapat meghatározása, azon belüli szerepek egyértelmű tisztázása

− egyértelmű cél- és feladat meghatározás

− világos működési struktúrák, keretek meghatározása

− az egyén, csapat elköteleződése (annak hiányában az okok feltárása) a cél, a projekt, a csapat, és a szervezet iránt

− önbizalom, egymás iránti bizalom, bizalom a szervezetben, támogatottság igénye, megléte

− egyéni érdekek, csoport érdekek megértése, érdekharmonizáció

− csoporton belüli és céges konfliktusok felvállalása

− felelősség felvállalása egyéni és csoport szinten

Hogyan segíthetek?

Ötletelünk

Feljegyezzük a hibákat

Tervezünk

Új célokat tűzünk ki

U

Megoldást keresünk

Mentőcsomagot készítünk

Dolgozunk rajta

Z

Megoldást találunk

Ezért válassz engem:

Én, mint coach nem adok tanácsokat, nem kínálok kész megoldásokat Ön számára! Kérdéseimmel objektíven, ítélkezés mentesen, mint „külső szemlélő” kreatív gondolkodásmódra ösztönzöm, így segítve a korábban kitűzött cél elérését. A folyamat során Ön vagy csapata rátalálhat azokra a válaszokra, amelyekre korábban egyedül nem tudott volna választ adni.
A coaching ülések során professzionális módszerekkel a vezetőfejlesztésre, a problémák megoldására és feladatokká alakítására, a döntések előmozdítására és a hatékonyság növekedésére fókuszálunk. Az ülések során modern pszichológiai, személyiségfejlesztő és coaching módszerekkel dolgozunk. A figyelmet nem a múltra, hanem mindig a jelenre és jövőre fordítjuk, és a megoldásra helyezzük a hangsúlyt.

Az eredményes Team&Csoportos Coaching folyamat

− megteremti a „valódi közösség, csapat” érzetét

− fejleszti, támogatja a projektvezetést, a rendszergondolkodást, a konfliktuskezelést, és a problémamegoldást

− technikákat ad a helyes döntéshozatalra, határidő kezelésre

− hasznosítja a csoportdinamika erejét; a szerepek, minták felismerése révén megteremtődik az attitűdváltás lehetősége

− elősegíti a tapasztalati tanulást, a tudáselmélyülést

− fejleszti a személyes és szociális-közösségi kompetenciákat

− tudatosítja az egyén és a csoport erőforrásait, lehetővé válik a szinergiák felismerése, alkalmazása

− fokozza az inspirációt, a motivációt és az elköteleződést

− lehetővé teszi a rutinok, szakmai sémák megtörését, intuitív észlelések erősítését

− maximális rugalmasságot nyújt az üzleti, vagy személyes célok újradefiniálásában

− az elméleti megoldást cselekvés követ, a megfogalmazott akcióterv erősíti az elkötelezett megvalósítást – követhetővé, mérhetővé teszi a változást

Ez fontos még:

A Team&Csoportos Coaching előtt mindenképpen javasolt a tagokkal külön-külön, személyes coachingot folytatni, melynek időtartama általában 1,5 -2 óra.

A közös ülések időtartama általában 3-4 óra, melyeket a cég és a team feladatainak, megoldandó problémáinak szükségletei szerint 2-4 hetente érdemes megtartani. A coaching folyamat során legalább annyi találkozás javasolt, mint a team tagjainak a száma.

Összességében az ülések során a közös felismerések mentén haladva nyílt és őszinte, megoldásokra fókuszáló kommunikációt folytatva a team tagjai közösen teremtik meg a lehetőséget a kreatív és hatékony megoldások legeredményesebb megvalósítására.

Kérem elérhetőségeim egyikén vegye fel velem a kapcsolatot, vagy töltse ki az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot.

Forduljon hozzám bizalommal! Hamarosan megkeressem Önt.

Sohase kételkedj abban, hogy lelkes emberek kis csoportja tehet valamit a világ megváltoztatása
érdekében. Valójában ez az egyetlen dolog, ami valaha is működött. /Margaret Mead/